Отчет на сдружение „ЕЛИСЕЙ“ за изминалата 2016 г

12360068_202948956707951_3838594090384572939_n

Предмета на  дейност на сдружението е  в обществена полза, изразяваща се в подкрепа на местни и регионални демократични организации и структури; иницииране и подкрепа на граждански инициативи; разработване и реализация на български и международни проекти в областите на гражданско участие, екология, местно самоуправление, туризъм, културно – историческо наследство, спорт, образование, социални дейности, интеграция на малцинствата и интеграция на инвалидите, младежки дейности, международно сътрудничество и побратимяване на градове и региони, наука, връзки с обществеността; и др.; благотворителна дейност; съдейства на граждани и групи в неравностойно положение да получат и запазят подходящ вид работа, да се развият в професионално и образователно отношение, да се интегрират, да участват;  осъществява и други дейности, които способстват за постигане целите на Сдружението.

Основните  цели на сдружението при осъществяване на неговата дейност са: Да се развиват и утвърждават духовните ценности, гражданското общество, екология,  здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката и технологиите, физическата култура и младежките дейности; Да се подпомагат лицата в неравностойно социално положение, нуждаещи се от грижи и личностна реализация; Да се подпомага социалната интеграция и реализация на личността; Защитаване на човешките права; подпомагане на процесите на интеграция на малцинствата и интеграция на инвалидите; Да се подпомага развитието на гражданското общество и участието на гражданите и младите хора във формите на политиката, социалната интеграция и социалното подпомагане; Да се допринася за активизиране на общественото участие в социалния, икономическия, политическия и културен диалог.

Сдружение Елисей е регистрирано на 01.07.2015 г със седалище гр.Харманли, обл.Хасково, ул.“Овчарска“№3-а с председател Жечка Колева Димитрова.

В този годишен отчет представяме информация за работата си през 2016 година. Бихме искали да изразим признателността си към всички организации,учреждения и сътрудници, които ни помогнаха за стартирането на сдружението и неговата дейност през изминалата година:

  • Фондация“Библейска лига“
  • Община Ивайловград
  • СНЦ „Верният настойник“
  • Сдружение „Авигея Шамма“
  • Сдружение „Свят без граници“
  • Операция Рождествено дете
  • „Холидей Хероес“
  • ББЦ“Възраждане“

 

               

  1. Начало на дейността

Макар и да сме още млада организация, организирахме и участвахме в редица културни, образователни и социални дейности  в Област Хасково. В работата ни  взеха участие членовете на сдружение Елисей , заедно с любезното съдействие на кметове по селата и градовете, в които осъществихме нашите идеи.

Културна дейност

За Въскресение Христово взехме участие в “Хвърката Мандрица“. Празникът е организиран от „Сдружение за възраждане на село Мандрица“. Куклен аниматор облечен като лъвчето Анди /герой от детска книжка/ забавляваше децата. Всички малчугани получиха  подаръци, книжки и лакомства.  Организирани бяха редица детски празници  с библейска история, игри, песни и лъвчето Анди в с.Гугутка, с.Белополяне, с.Черничево, с.Железино.

Кметовете по  селата  споделиха  откровения си възторг от цялата културна дейност на сдружението и изказаха  желанието си да бъдат организирани и други подобни събития.

За Рождество Христово с любезното съдействие на „Операция Рождествено дете“ зарадвахме  400 деца с рождествени кутии от училищата в гр.Ивайловград, с.Свирачи, с.Белополци, и детска градина в гр.Симеоновград, а също така и деца от с.Белополяне, с.Железино, с.Гугутка, с.Черни рид, с.Камилски дол, с.Българин. Рождествените кутии са направени от деца в САЩ и Германия ,  и са предназначени за Източна Европа.

Сдружение „Верният настойник“ ни предостави играчки,  образователни игри и помощни средства ,  които  разпределихме във  ДГ“Детство“в Симеоновград и ПУИ „П.Р.Славейков“-гр.Харманли, училище „Христо Ботев“ с.Свирачи.

Организирано беше надпяване за автентичен фолклор “Родопска есен“ в с.Гугутка  с участници от с.Свирачи, с.Плевун и с.Гугутка

В село Белополяне бе направена прожекция на филма“Магдалена“ .

С   гости от чужбина – „Младежи с мисия“ бяха посетени възрастните хора от старчески дом в с.Чернозем,общ.Елхово, Католически  център в с.Покрован, и децата от с.Железино и с.Белополяне с библейска история песни и игри.

С лекарите Дейвид и Ана Кърлок от Нотингам бяха извършени безплатни прегледи на децата от селата Гугугка , а родители и баби научиха ценна информация в лечението на своите деца.

Образователна дейност

През април бе проведено еднодневно обучение от проф. РУМЕН СТАМАТОВ  с учителите и служители от социалната служба на община Ивайловград , на тема „Превенция на агресията в ранна детска възраст и интерактивни методи за нейното преодоляване“

Организирани бяха редица образователни уроци с деца в с.Гугутка, като идеята е да се развият умения в областта на изобразителното изкуство и да се възпитат учениците в доброта, взаимопомощ и уважение.У децата се изграждат основите на нравствеността, усъвършенстват се  духовно, получават подкрепа  в стремежа им към знание и самопознание, упражняват се да бъдат търпеливи и сдържани, учат се да прощават, да осъзнават грешките си… Наред с това се изграждат и високи социални добродетели като приятелство, справедливост, любов към хората, които предпазват от пороците – егоизъм, лицемерие, агресия…

Социална  дейност

Раздадохме  консерви получени о т  “ББЦ Възраждане“ гр.Стара Загора в селата: с.Долноселци, с.Горноселци, с.Черничено, с.Железино, с.Белополяне, с.Свирачи ,с.Белополци, с.Черни рид,  с.Камилски дол,с. Ленско, с.Свирково, гр.Симеоновград с.Гугутка, с.Бял градец и съответно махалите към селата.

Жените  от село Българин изплетоха и дариха вълнени чорапи на Сдружение “Авигея шамма“-Несебър, и на възрастните хора и персонала в Старческия дом в  гр. Харманли.

Дрехи и обувки бяха раздадени в с.Белополяне, с.Камилски дол, с.Свирачи,    с.Ленско,с.Железино,с.Плевун, с.Гугутка, с.Бял градец, гр.Симеоновград,  и с.Осиково.

Посетихме и дарихме дрехи и препарати в  Дом за стари хора в Крумовград и Харманли. На Рождество посетихме домът за стари хора в Харманли и там, живущите в дома, получиха вълнени чорапи, календари, почерпка и сценка представена от децата на Сдружение „Елисей“.

Плодови млека и прясно мляко получиха децата от училищата в с.Свирачи и с.Железино и детските градини в с.Железино и с.Белополци  и отделни семейства в Община Харманли.

Обувки и играчки бяха дарени на децата от ПУИ “П.Р.Славейков“ гр.Харманли.

С кашите на „Hipp“ зарадвахме малките малчугани от с.Черни рид, с.Камилски дол, с.Свирачи, с.Железино, с.Белополци, с.Българин, с.Свирково и Златоград.

Играчки, ботушки, ръкавици и плетени чорапи получиха децата от ДГ“Детство“ – гр.Симеоновград. Там децата работиха и завършиха курса „Най великото пътуване“, за което получиха дипломи и подаръци.

Помогнахме на възрастно семейство от с.Черна могила с пари за разчистването на изгорялата им къща. Също така получиха от нас помощ с храна, дрехи, завивки, посуда.

От сдружение „Холидей Хероес“ получихме дарение –   200 кашона с храна за Възкресение Христово и 300 кашона с храна за Рождество Христово. Съответно бяха раздадени по семейства в крайна нужда в :с.Меден бук, с.Мандрица, с.Одринци, с.Горно Луково , с.Долно Луково, с.Свирачи, с.Белополяне, с.Камилски дол, с.Славеево,с.Горноселци,с.Долноселци,с.Плевун,с.Гугутка, с.Железино, с.Българин, с.Осиково, гр.Ивайловград и гр.Харманли.

Доставени  бяха памперси в с.Черни рид, с.Камилски дол, с.Железино

Възстановено и подновено е  мястото за отдих на  Паскал чешма в с.Гугутка             – маса,               скамейки, барбекю, огнище.

 Финансова дейност

По отношение на приходите, основният източник бяха средствата от членския внос и дарения .

       III. Насоки за дейността през 2017г.

Една от основните цели на сдружението за 2017 е да  се подсигурят хора в крайни нужди ежемесечно с храна, да се разшири параметъра на работа, да се организират детски групи с които да се работи в изграждане на християнски морал и ценности.

 

Be the first to comment on "Отчет на сдружение „ЕЛИСЕЙ“ за изминалата 2016 г"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*