12924520_1058085564263159_1799215820862269564_n

06.04.2016г. бе проведено еднодневно обучение  с учителите и служители от социалната служба  на  община Ивайловград  , организирана от сдружение „ЕЛИСЕЙ“ , с любезното съдействие на общинското ръководство  и фондация „Библейска лига – България“ на тема „Превенция на агресията в ранна детска възраст и интерактивни методи за нейното преодоляване“. В обучението взеха участие учители и директори на училища и детски градини, и социални работници от общините Ивайловград , Харманли и Симеоновград. Обучението  се проведе под ръководството на проф. дпн Румен Стаматов – професор по възрастова и педагогическа психология от ПУ „Паисий Хилендарски”. Изборът на темата е предопределен от нейната значимост за предучилищната подготовка и всички етапи и степени на училищната подготовка.

„Справянето с агресията и насилието при децата не е задължение и грижа само на децата, само на родителите, само на училището или само на работещите в социалната сфера. Успешното решаване на този проблем е възможно само ако всички се включат активно и с разбиране за решаването му.” -отбеляза проф . Стаматов.

В рамките на обучението, участниците получиха научна информация за причините за агресивно поведение при децата и усвоиха полезни практики и механизми за превенция на насилието и склонността към агресия.

Be the first to comment on ""

Leave a comment

Your email address will not be published.


*