Проект „Кухнята на Елисей“ – да подадем ръка

2016-02-10_093437

 

 

Проект „Кухнята на Елисей“ е идея разработена от Сдружение „ЕЛИСЕЙ“. Това е кухня за  приготвяне и доставка на топла храна по домовете на възрастни , инвалиди и хора в неравностойно положение в селата на община Ивайловград.

Целта на проекта „Кухнята на Елисей“ е да се осигури ежедневна топла храна по домовете на възрастните и самотните възрастни хора, хора в неравностойно положение, инвалиди на достъпна за тях цена.На крайно бедни и нуждаещи осигуряване и на безплатна храна.

Поради затрудненото придвижване  и предвид възрастта на нуждаещите се, организацията на кухнята включва : кухня – майка в с. Железино и разнасяне на приготвената храна със специализиран транспорт по домовете в съседните села.

За постигане на оптимален минимум в цената проекта цели да се изгради принципа на „Кооперацията“, или храната която ще се използва за готвене да се произвежда на местно ниво. Като се отглеждат овце, свине, телета,кокошки за прясна консумация на месо и създаване на работа и печалба у производителите. Отглеждане на зеленчукови  и бобови култури  и тяхното изкупуване.

Проектът ще бъде осъществен от Сдружение “Елисей.

Стремежът е  изграждането на кухненското помещение   да започне от 01.02.2016 г  и да завърши до  01.12.2016г. в с.Железино, общ.Ивайловград.

В изпълнението на проекта ще вземат участие членовете на сдружение „Елисей“.

Отговорник на проекта Димитър Атанасов Димитров член на Сдружение „Елисей“.

Партньори по проекта са: Фондация “Библейска лига“, Сдружение „Верният настойник“ , общ. Ивайловград.

Всеки желаещ да помогне , чрез дарение или доброволен труд е добре дошъл!

1 Comment on "Проект „Кухнята на Елисей“ – да подадем ръка"

  1. Алилуя! Слава на Бога за това ваше начинание ! Нека Бог да продължава да ви използва и да ви благославя през изобилно.
    И нека всеки който получи от тази храна да се храни и духовно.
    Моля се за вас. Бог да ви пази и благославя!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*